برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۹۹/۰۸/۲۲

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۲ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد تاریخ ساعت
باستان شناسی اشکانی استاد نکوئی ۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰ الی ۱۲
باستان شناسی هخامنشی استاد نکوئی ۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴ الی ۱۶
مرمت ابنیه / آشنایی با مرمت ابنیه استاد نادیا فلاح ۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
طراحی فضای شهری / تحلیل فضای شهری استاد نادیا فلاح ۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
معماری بومی استاد سمانه محمدی ۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵ الی ۱۸
روش تدریس – پیش نیاز استاد رحمن پناه ۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
تهیه و تدوین مطالب درسی استاد رحمن پناه ۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
نظریه های روان شناسی زبان استاد رحمن پناه ۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
انگلیسی برای اهداف ویژه استاد رحمن پناه ۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰