برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۹۹/۰۸/۲۹

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۹ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
دانش خانواده و جمعیت ۲ استاد بزرگی  پنجشنبه ۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۱۵  الی ۹
روانشناسی سلامت استاد قوام  پنجشنبه ۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
مشاوره خانواده / روانشناسی و مشاوره خانواده استاد قوام  پنجشنبه ۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
متون روانشناسی به انگلیسی استاد قوام  پنجشنبه ۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
بهداشت روانی استاد قوام  پنجشنبه ۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
هیدروگرافی پیشرفته استاد مافی  پنجشنبه ۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
متره و برآورد / متره و برآورد و پروژه استاد پیرعلی پنجشنبه ۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۳۰
مبانی معماری منظر استاد سمانه محمدی پنجشنبه ۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰ الی ۱۲