برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۶ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
خواندن انگلیسی پایه / خواندن و درک مطلب استاد جویا پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
نامه نگاری استاد جویا پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
ترجمه متون ساده استاد جویا پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
ترجمه شفاهی همزمان استاد جویا پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵
آسیب شناسی خانواده استاد صفاریان پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
پویایی گروه استاد صفاریان پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷
مبانی سازمان و مدیریت پیش استاد علی نژاد پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
مدیریت استراتژیک پیشرفته استاد علی نژاد پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵
کاربرد تئوری تصمیم گیری استاد شهسواری پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱ الی ۱۳:۱۵
معماری کامپیوتر استاد شعبانی پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۲ الی ۱۴
اصول و طراحی کامپایلر استاد شعبانی پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴ الی ۱۶
آمار واحتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۱ / آمار و کاربرد آن در مدیریت – جبرانی  / آمار و احتمالات / آمار توصیفی / آمار کاربردی / آمار در شهرسازی استاد نورزاده پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰ الی ۱۲:۱۵
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۲) / آمار و کاربرد آن در مدیریت(۲) / آمار و احتمالات مهندسی استاد نورزاده پنجشنبه ۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳ الی ۱۵:۱۵