برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۹۹/۱۲/۰۷

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۷

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی شهری و انرژی ۹۹۲۵۹۰ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
معماری اسلامی(۲) ۹۹۲۱۳۳ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
اصول مرمت و حفاظت ۹۹۲۱۳۲ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
مهندسی پی پیشرفته ۹۹۲۶۰۰ استاد قنبری پنجشنبه ۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۹ الی ۱۰
مکانیک خاک پیشرفته ۹۹۲۶۰۱ استاد قنبری پنجشنبه ۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱