برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۹۹/۱۲/۱۴

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۴

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی شهری و انرژی ۹۹۲۵۹۰ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
معماری اسلامی(۲) ۹۹۲۱۳۳ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
اصول مرمت و حفاظت ۹۹۲۱۳۲ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده پنجشنبه ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱ الی ۱۶
طرح معماری ارشد (۲) ۹۹۲۵۸۳ استاد محمدزاده پنجشنبه ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶ الی ۱۷