برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۱

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۱

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱ الی ۱۶
طراحی شهری و انرژی ۹۹۲۵۹۰ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
معماری اسلامی(۲) ۹۹۲۱۳۳ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
اصول مرمت و حفاظت ۹۹۲۱۳۲ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴