برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۸

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۸

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی شهری و انرژی ۹۹۲۵۹۰ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
معماری اسلامی(۲) ۹۹۲۱۳۳ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
اصول مرمت و حفاظت ۹۹۲۱۳۲ استاد نادیا فلاح پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۵:۴۵
پروژه ۹۹۲۱۸۸ استاد خوشنودی پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
پروژه طراحی صنعتی (۵)محیط زیست  ۹۹۲۲۱۳ استاد خوشنودی پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
پروژه طراحی صنعتی (۹) ارتباط با کارخانجات ۹۹۲۱۸۷ استاد خوشنودی پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
کارآموزی  ۹۹۲۱۸۹ استاد خوشنودی پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱۴ الی ۱۵
روان شناسی تحول دینداری ۹۹۲۵۶۳ استاد الماس پور پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
طراحی معماری(۵) /  ۹۹۲۱۲۸ / ۹۹۲۱۳۷ استاد شفیعیان پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰