برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
آشنایی با معماری اسلامی ۹۹۲۱۴۷ / ۹۹۲۳۲۱ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
مبانی نظری معماری ۹۹۲۱۳۴ / ۹۹۲۱۳۸ / ۹۹۲۱۴۴ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
طراحی معماری(۵) ۹۹۲۱۲۸ / ۹۹۲۱۳۷ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
ترجمه قراردادها و مکاتبات تجاری ۹۹۲۵۲ استاد جعفری نیا چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰