برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
آشنایی با معماری اسلامی ۹۹۲۱۴۷ / ۹۹۲۳۲۱ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
مبانی نظری معماری ۹۹۲۱۳۴ / ۹۹۲۱۳۸ / ۹۹۲۱۴۴ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
طراحی معماری(۵) / پروژه نهایی /  ۹۹۲۱۲۸ / ۹۹۲۱۳۷ / ۹۹۲۳۲۸ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
اصول و روش تدریس ۹۹۲۲۵۱ استاد شکوهی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
نمونه های نثر ساده انگلیسی ۹۹۲۷۱ استاد شکوهی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
طراحی معماری (۴)  ۹۹۲۳۲۴ / ۹۹۲۳۲۵ استاد شادمهر چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۹ الی ۲۱
نقشه برداری کاربردی ۹۹۲۲۷۶ استاد مافی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
ژئودزی و محاسبات ۹۹۲۲۷۵ استاد مافی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۴۵
ساختمان (۱) ۹۹۲۳۲۳ استاد احمدپور چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵ الی ۱۷
اسکیس ۹۹۲۲۳۹ استاد سلطان آبادی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶ الی ۱۸
تهیه مطالب کمک آموزشی  ۹۹۲۶۷ استاد نوربخش چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۸ الی ۸:۴۵
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان ۹۹۲۵۱۶ استاد نوربخش چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۹ الی ۹:۴۵
مقاله نویسی  ۹۹۲۵۰۰ استاد نوربخش چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۰ الی ۱۰:۴۵
ارزشیابی ۹۹۲۵۰۱ استاد نوربخش چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۱ الی ۱۱:۴۵
نقد و بررسی ادبیات فارسی  ۹۹۲۵۰۲ استاد نوربخش چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲ الی ۱۲:۴۵
داستان کوتاه ۹۹۲۵۰۳ استاد نوربخش چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳ الی ۱۳:۴۵
ریزپردازنده و زبان اسمبلی ۹۹۲۱۷۱ استاد شعبانی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲ الی ۱۴
سیستم های عامل ۹۹۲۱۶۹ استاد شعبانی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴ الی ۱۶
سیگنال ها و سیستم ها ۹۹۲۱۶۸ استاد شعبانی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶ الی ۱۸