برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
آشنایی با معماری اسلامی ۹۹۲۱۴۷ / ۹۹۲۳۲۱ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
مبانی نظری معماری ۹۹۲۱۳۴ / ۹۹۲۱۳۸ / ۹۹۲۱۴۴ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
طراحی معماری(۵) / پروژه نهایی /  ۹۹۲۱۲۸ / ۹۹۲۱۳۷ / ۹۹۲۳۲۸ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
طراحی معماری (۴)  ۹۹۲۳۲۴ / ۹۹۲۳۲۵ استاد شادمهر چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۹ الی ۲۱
کاربرد اصطلاحات ۹۹۲۷۳ استاد بانوزاده چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار ۹۹۲۱۹۴ استاد سمیعی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
آشنایی با قوانین کار و کارآفرینی در ایران ۹۹۲۲۱۶ استاد سمیعی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
آشنایی با معماری جهان-پ / آشنایی با معماری جهان  /  ۹۹۲۱۴۱ / ۹۹۲۱۴۰ استاد احمدپور چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
مقاومت مصالح و سازه های فلزی / مقاومت مصالح (۱) /  ۹۹۲۲۲۹ / ۹۹۲۳۲۶ استاد شجری چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
تولید صنعتی ساختمان ۹۹۲۲۰۱ استاد شجری چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴