برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
آشنایی با معماری اسلامی ۹۹۲۱۴۷ / ۹۹۲۳۲۱ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
مبانی نظری معماری ۹۹۲۱۳۴ / ۹۹۲۱۳۸ / ۹۹۲۱۴۴ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
طراحی معماری(۵) / پروژه نهایی /  ۹۹۲۱۲۸ / ۹۹۲۱۳۷ / ۹۹۲۳۲۸ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
طراحی معماری (۴)  ۹۹۲۳۲۴ / ۹۹۲۳۲۵ استاد شادمهر چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۹ الی ۲۱
اندیشه اسلامی (۱) ۹۹۲۱۱۲ استاد احمدی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹ الی ۹:۴۵
اندیشه اسلامی(۲) ۹۹۲۱۰ استاد احمدی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۴۵ الی ۱۰:۳۰
آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث ۱ / آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث /  ۹۹۲۱۳ / ۹۹۲۲۲۶ استاد احمدی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۱۵
آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث ۲ ۹۹۲۱۹۸ استاد احمدی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲
مشاوره و روان درمانی معنوی_اسلامی ۹۹۲۴۲ استاد احمدی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۲ الی ۱۲:۴۵
آشنایی با فلسفه اسلامی ۹۹۲۳۵ استاد احمدی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۳۰
آزمون سازی زبان – جبرانی ۹۹۲۵۱۴ استاد محسنی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
درآمدی بر تحلیل گفتمان ۹۹۲۵۱۹ استاد محسنی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
فناوری در آموزش زبان ۹۹۲۵۱۹۰۲ استاد محسنی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
سمینار در مسائل آموزش زبان ۹۹۲۵۱۹۰ استاد محسنی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
آمار و احتمالات / آمار و احتمالات مهندسی / آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۲) /  ۹۹۲۱۷۵ / ۹۹۲۱۷۶ / ۹۹۲۱۷۷ / ۹۹۲۱۷۴ استاد نورزاده چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری / مبانی وکاربرد کامپیوتر /  ۹۹۲۱۰۹ / ۹۹۲۱۰۳ استاد یادگیر بصیر چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲
اصول مدیریت ساخت ۹۹۲۱۵۷ استاد آسمانی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
نقشه برداری کاربردی ۹۹۲۲۷۶ استاد مافی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
ژئودزی و محاسبات ۹۹۲۲۷۵ استاد مافی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۴۵