برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

   درس استاد روز تاریخ ساعت
 طراحی معماری(۵) ۱۴۰۰۱۲۰۰ استاد شادمهر چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰ الی ۱۲ و ۱۸ الی ۲۰
 مدیریت تشکیلات کارگاهی ۱۴۰۰۱۱۸۵ استاد احمد پور چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰ الی ۱۲
 مراتب اجرایی ساختمان ۱۴۰۰۱۶۲ استاد ترکمن چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۸الی ۱۹:۳۰
 دستگاههای ساختمانی ۱۴۰۰۱۱۸۶ استاد احمد پور چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳الی ۱۵