برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
اصول بیمه ۱۴۰۰۲۲۵۴ استاد زمان پرور چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ساعت ۸ الی ۱۰:۳۰
ترجمه قراردادها و مکاتبات تجاری ۱۴۰۰۲۴۳۳ استاد جعفری نیا چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
مدیریت مالی(۲) ۱۴۰۰۲۲۶۶ استاد زمان پرور چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰
اصول حسابداری(۲) / ۱۴۰۰۲۴۱۰ استاد زمان پرور چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ساعت ۱۴ الی ۱۷
حقوق معماری ارشد ۱۴۰۰۲۸۹۱ استاد خلیل مقدم چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰