برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۹۹/۰۸/۲۸

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد تاریخ ساعت
طرح ۲ معماری استاد نیلی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۴۵
تنظیم شرایط محیطی استاد احمدپور ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲
فلسفه ذهن و روان استاد بزرگی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
مقررات ملی ساختمان استاد کاظمی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۸ الی ۹
اقتصاد مهندسی استاد کاظمی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۱۵ الی ۱۰:۱۵
اصول مهندسی آب و فاضلاب استاد کاظمی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰
مبانی اکولوژی استاد کاظمی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۲:۴۵
مصالح ساختمانی و آزمایشگاهی استاد کاظمی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳ الی ۱۴
اصول مهندسی سد استاد کاظمی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۱۵ الی ۱۵:۱۵
مکانیک سیالات / مکانیک سیالات و هیدرولیک استاد کاظمی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
آب های زیر زمینی استاد کاظمی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۷:۴۵
هیدرولیک و آزمایشگاه استاد کاظمی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸ الی ۱۹
هیدرولوژی مهندسی استاد کاظمی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۰:۱۵
مدیریت منابع انسانی استاد اسکویی زاده ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
مدیریت منابع انسانی-جبرانی استاد اسکویی زاده ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
طرح نهایی / پروژه نهایی استاد نادیا فلاح ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
تعدیل و سرشکنی استاد مافی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
مدیریت در نقشه برداری استاد مافی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه استاد الماس پور ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۴۵ الی ۱۲:۱۵
ساختمان ۲ استاد پیرعلی ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴