برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۹۹/۱۱/۰۱

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۱ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
پروژه طراحی صنعتی (۹)ارتباط با کارخانجات ۹۹۱۲۷۹ استاد خوشنودی چهارشنبه ۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵
کارآموزی ۹۹۱۲۷۲ استاد خوشنودی سه شنبه ۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰