برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۰

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۰

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
اصول مدیریت ساخت ۹۹۲۱۵۷ استاد آسمانی چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۸:۱۵ الی ۹:۴۵
آشنایی با معماری اسلامی ۹۹۲۱۴۷ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
آمار استنباطی پیشرفته ۹۹۲۵۶۰ / ۹۹۲۵۷۰ استاد اشکان چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۹ الی ۱۰
مشاوره ازدواج ۹۹۲۵۷۴ استاد اشکان چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۱۰ الی ۱۱
روان شناسی تربیتی: مبانی، اصول و نظریه ها ۹۹۲۵۶۲ استاد اشکان چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۱۱ الی ۱۲
سنجش و اندازه گیری ۹۹۲۵۶۵ استاد اشکان چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶ الی ۱۷
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی ۹۹۲۵۷۵ استاد اشکان چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۱۷ الی ۱۸
پژوهش (عملی – انفرادی ) در روان شناسی ۹۹۲۱۹۱ استاد اشکان چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۱۳ الی ۱۴
مهارت های زندگی و فنون آموزش آن ۹۹۲۴۴ استاد اشکان چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۱۵ الی ۱۶