برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۷

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
آشنایی با معماری اسلامی ۹۹۲۱۴۷ استاد نادیا فلاح چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
مبانی بانکداری و مدیریت بانک ۹۹۲۸۱ استاد برزگری چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
آموزش مهارت های حرفه ای ۹۹۲۸۶ استاد برزگری چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰
روان شناسی شخصیت- جبرانی ۹۹۲۵۶۱ / ۹۹۲۵۷۱ استاد خوش لهجه چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی ۹۹۲۵۷۳ استاد خوش لهجه چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال ۹۹۲۱۷۰ استاد شعبانی صمغ آبادی چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲ الی ۱۴
هوش مصنوعی و سیستم های خبره ۹۹۲۱۷۳ استاد شعبانی صمغ آبادی چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴ الی ۱۶
واژه شناسی و اصطلاح شناسی ۹۹۲۲۵۳ استاد کیائی چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
آزمون های روان شناختی ۱ ۹۹۲۱۱ استاد اشکان چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۹ الی ۱۰
روان شناسی ورزش ۹۹۲۱۶ استاد اشکان چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱
آشنایی با اختلالات یادگیری و روش های درمان آن ۹۹۲۴۱ استاد اشکان چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲
راهنمایی و مشاوره تحصیلی (۱) ۹۹۲۵۰ استاد اشکان چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲ الی ۱۳
نظریه های مشاوره و روان درمانی (۲) ۹۹۲۳۷ استاد اشکان چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۵ الی ۱۶