برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی معماری (۳) /  ۹۹۲۱۴۵ / ۹۹۲۱۲۹ استاد شادمهر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲
طراحی معماری (۴) ۹۹۲۳۲۴ / ۹۹۲۳۲۵ استاد شادمهر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲ الی ۱۴
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵ الی ۱۷