برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵ الی ۱۷
طراحی معماری (۳) /  ۹۹۲۱۴۵ / ۹۹۲۱۲۹ استاد شادمهر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰ الی ۱۲
طراحی معماری(۵) / پروژه نهایی /  ۹۹۲۱۲۸ / ۹۹۲۱۳۷ / ۹۹۲۳۲۸ استاد نادیا فلاح یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰ الی ۱۴
طراحی هویت سازمانی ۹۹۲۱۶۷ استاد قلیان یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۸ الی ۱۰
عکاسی در گرافیک ۲ ۹۹۲۱۶۵ استاد قلیان یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
کارآموزی  ۹۹۲۱۰۷ استاد یادگیربصیر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰ الی ۱۱
حسابداری صنعتی (۳) ۹۹۲۲۱۱ استاد یادگیربصیر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶ الی ۱۸
ژئوتکنیک زیست محیطی ۹۹۲۶۰۲ استاد صفی خانی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰