برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵ الی ۱۷
طراحی معماری(۵) / پروژه نهایی /  ۹۹۲۱۲۸ / ۹۹۲۱۳۷ / ۹۹۲۳۲۸ استاد نادیا فلاح یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۰ الی ۱۴
طراحی هویت سازمانی ۹۹۲۱۶۷ استاد قلیان یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۸ الی ۱۰
عکاسی در گرافیک ۲ ۹۹۲۱۶۵ استاد قلیان یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
سیستم های خرید انبارداری و توزیع ۹۹۲۱۹۹ استاد روشنی مهر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰
حسابرسی (۱) ۹۹۲۳۱۴ استاد روشنی مهر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی ۹۹۲۹۴ استاد روشنی مهر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵
طرح ریزی تعمیرات و نگهداری ۹۹۲۹۰ استاد روشنی مهر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷
سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی ۹۹۲۲۲۳ استاد روشنی مهر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
اصول و سرپرستی ۹۹۲۱۴۳ استاد احمدپور یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۲ الی ۱۴
مدیریت تشکیلات کارگاهی / مدیریت و تشکیلات کارگاه / مدیریت و تشکیلات کارگاهی-کارشناسی /  ۹۹۲۱۳۵ / ۹۹۲۱۳۹ / ۹۹۲۲۴۴ استاد احمدپور یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴ الی ۱۶
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ۹۹۲۱۸ استاد پایدار یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۲ الی ۱۳
روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه ۱ ۹۹۲۱۲ استاد پایدار یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴
مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی ۹۹۲۴۳ استاد پایدار یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴ الی ۱۵
راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان ۹۹۲۳۹ استاد پایدار یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵ الی ۱۶
روان شناسی تحولی (۱) ۹۹۲۳۴ استاد پایدار یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۶ الی ۱۷