برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

         درس استاد روز تاریخ ساعت
آشنایی با فلسفه اسلامی ۱۴۰۰۱۱۱۰ استاد احمدی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۹ الی ۹:۴۵
اخلاق اسلامی ۱۴۰۰۱۱۹۳ استاد احمدی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۹:۴۵ الی ۱۰:۳۰
آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث ۲ ۱۴۰۰۱۱۰۱ استاد احمدی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت  ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۱۵
طراحی فنی – طراحی فنی   ۱۴۰۰۱۳۰۵ / ۱۴۰۰۱۲۳۷ استاد شاد مهر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۱ الی