برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۹۹/۰۸/۲۵

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد تاریخ ساعت
اقتصاد کلان استاد زمان پرور ۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۴۵ الی ۱۲
پول و ارز بانکی استاد زمان پرور ۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
سازمان های پولی و مالی استاد زمان پرور ۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴ الی ۱۶:۱۵
روانشناسی اجتماعی کاربردی استاد الماس پور ۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۴۵ الی ۱۱:۱۵
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۲ استاد الماس پور ۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
مشاوره بهداشت روانی استاد الماس پور ۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه استاد الماس پور ۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰