برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۲

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۲ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
پژوهش در مطالعات ترجمه استاد جویا یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۲ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
ترجمه متون رسانه ای و مطبوعاتی استاد جویا یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۲ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
روانشناسی بالینی استاد سمیعی یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰ الی ۱۲:۳۰
مشاوره اصلاح رفتار / شیوه های اصلاح و تغییر رفتار استاد سمیعی یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰ الی ۱۲:۳۰
روانشناسی سالمندی / مشاوره سالمندان استاد سمیعی یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۲ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
تعلیم و تربیت اسلامی استاد احمدی یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰