برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۹

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۹ شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
پایگاه داده ها ۹۹۱۱۲۷ استاد سارا شعبانی یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲ الی ۱۴
زبان تخصصی ۹۹۱۴۳۱ استاد سارا شعبانی یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
مبانی نقد ادبیات و فیلم ۹۹۱۹۰ استاد فلاح رفیع یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی ۹۹۱۹۳ استاد فلاح رفیع یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
فارسی عمومی ۹۹۱۱۱۸ / زبان فارسی ۹۹۱۴۰۳ / ۹۹۱۴۴۹ / ادبیات فارسی عمومی ۹۹۱۱۰۲ / فارسی عمومی(۲) ۹۹۱۴۸۰ استاد بیک پور یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
ادبیات معاصر فارسی ۹۹۱۴۴۵ استاد بیک پور یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷
جغرافیای تاریخی ایران ۹۹۱۴۵۱ استاد دادفر یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
تاریخ هنر های تجسمی ایران ۹۹۱۴۵۲ استاد دادفر یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳
 نرم افزار گرافیک ۲ ۹۹۱۳۹۶ استاد ریوندی یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
روشهای مرمت ابنیه ۹۹۱۲۳۹ / آشنایی بامرمت ابنیه ۹۹۱۲۳۶ / ۹۹۱۲۰۷ استاد نادیا فلاح یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
آشنایی با معماری اسلامی ۹۹۱۲۲۱ / آشنایی با معماری اسلامی-پ ۹۹۱۵۰۵ / معماری اسلامی ۱ ۹۹۱۵۳۰ استاد نادیا فلاح یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰