برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۹۹/۱۱/۲۶

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۶

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی معماری (۳) / ۹۹۲۱۴۵ / ۹۹۲۱۲۹ استاد شادمهر یکشنبه ۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰ الی ۱۲