برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۰

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱ الی ۱۳:۳۰
طرح معماری ارشد (۲) ۹۹۲۵۸۳ استاد محمدزاده یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰