برگزاری دوره آزاد کارگاه نرم افزار اتوکد

با توجه به، به حد نصاب رسیدن ظرفیت دوره کارگاه نرم افزار اتوکد، این کارگاه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تشکیل خواهد شد و علاقه مندان تا روز فوق می توانند در این دوره ثبت نام کنند.
علاقه مندان جهت ثبت نام به آدرس https://www.molana.ac.ir/courses مراجعه کنند.