برگزاری کلاس آنلاین رفع اشکال آقای دکتر قوچانی روز سه شنبه ۹۹/۰۳/۰۳

به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس رفع اشکلال آنلاین کلاس آقای دکتر قوچانی روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۰۳ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ برگزار می گردد.

 

FA
EN FA