برگزاری کلاس رفع اشکان آنلاین استاد شعبانی

به اطلاع دانشجویان می رساند
کلاس رفع اشکال درس محاسبات عددی استاد خانم شیدا شعبانی روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ برگزار می گردد.

FA
EN FA