تاریخ‌های ثبت نام و برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در سال ۱۴۰۱

تاریخ‌های ثبت نام و برگزاری  آزمونهای ورودی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در  سال ۱۴۰۱

نام آزمون

تاریخ برگزاری

تاریخ ثبت نام

دکتری (Ph.D)

جمعه ۰۶/۱۲/۱۴۰۰

دوشنبه ۰۱/۰۹/۱۴۰۰ تا دوشنبه ۰۸/۰۹/۱۴۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸، پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ و جمعه ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ تا سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

 

سراسری چهارشنبه ۰۸/۰۴/۱۴۰۱، پنجشنبه ۰۹/۰۴/۱۴۰۱، جمعه ۱۰/۰۴/۱۴۰۱ و شنبه ۱۱/۰۴/۱۴۰۱ یکشنبه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ تا یکشنبه ۱۷/۱۱/۱۴۰۰

 

کاردانی به کارشناسی ناپیوسته جمعه ۰۴/۰۶/۱۴۰۱ یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تا یکشنبه ۰۵/۰۴/۱۴۰۱

 

کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات غیرانتفاعی) جمعه ۰۴/۰۶/۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴/۰۴/۱۴۰۱ تا سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۱