تایید مدارک جهت ترجمه رسمی

قابل توجه دانش آموختگان گرامی
به استحضار می رساند از تاریخ ۹۷/۱۲/۰۱ فرایند تایید مدارک جهت ترجمه رسمی از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) به آدرس https://portal.saorg.ir صورت می پذیرد و لینک خدمات آموزشی برای متقاضیان غیرفعال می گردد.