تعطیلی دانشگاه مولانا تا ۹۸/۱۲/۱۶

تعطیلی دانشگاه مولانا تا پایان هفته
احتراماً به اطلاع دانشجویان و اساتید گرامی می‌رساند دانشگاه مولانا تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۶ تعطیل می‌باشد.

FA
EN FA