تغییر زمان برگزاری دوره کوتاه مدت آشنایی با ساختار و نحوه نگارش پروپوزال و پایان نامه

به اطلاع شرکت کنندگان در دوره کوتاه مدت آشنایی با ساختار و نحوه نگارش پروپوزال و پایان نامه می رساند
زمان برگزاری دوره از روز جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۱۸ به روز جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۲۵ تغییر پیدا کرد.