تغییر زمان تحویل پروژه های استاد نادیا فلاح

به اطلاع دانشجویان می رساند

زمان تحویل پروژه های استاد نادیا فلاح از روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۰ به روز شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۵ تغییر پیدا کرد

FA
EN FA