ثبت تیکت

دانشجویان گرامی برای ارسال تیکت ابتدا راهنمای استفاده از سامانه پاسخگو  را مطالعه نمایید .

توجه : دانشجو های شاغل به تحصیل در دانشگاه نام کاربری شما شماره دانشجویی و کلمه عبور کد ملی شما می باشد .

دانشجویان فارغ التحصیل برای ارسال درخواست ابتدا باید در سامانه ثبت نام کنند.

Item وضعیت Opt-in Date Opt-out Date Action
موضوع
Additional Information
موضوع
Additional Information