ثبت نام کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته (سراسری)

تقاضانامه ثبت نام کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته (سراسری)

  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    تصویر باید تمام رخ و با پس زمینه سفید باشد. اندازه فایل عکس بیشتر از ۲۰۰KB نباشد. تصویر بانوان با پوشش کامل و مطابق شئونات اسلامی باشد.
  • نام شهر محل اخذ مدرک
  • داوطلبان خانم گزینه "مشمول خدمت نیستم" را انتخاب کنند