جشنواره قرآن و عترت

دانشجویان علاقه مند جهت شرکت در جشنواره قرآن و عترت لطفا تا تاریخ ۹۸/۱۰/۱۵ به واحد فرهنگی مراجعه نمایند.