جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم لیلا آقازاده