دانشجویان گرامی امروز شنبه ۱۵ مرداد امور اداری دانشگاه تعطیل می باشد

🌐 اطلاعیه :
دانشجویان گرامی  امروز شنبه ۱۵ مرداد امور اداری دانشگاه تعطیل می باشد لطفاً از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.
با تشکر امور اداری