درباره ما

مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی مولانا در سال ۱۳۸۳ با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف تربیت و تامین بخشی  از نیروی  متخصص  مورد  نیاز کشور در  سطوح بالای علمی، اولین مؤسسه غیر انتفاعی بود که کار خود را در شهرستان آبیک آغاز نمود. این دانشگاه در مقایسه با بسیاری از دانشگاه های منطقه، استان و کشور، دانشگاهی جوان و درحال رشد است. هم اکنون ۳۷ رشته مقطع تحصیلی گوناگون در سه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده مدیریت، حسابداری و روانشناسی و دانشکده فنی مهندسی و هنر دایر می باشد. از افتخارات این دانشگاه می توان به قبولی بالغ بر ۷۰% فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در آزمون تحصلات تکمیلی سال گذشته در دانشگاه های برتر کشور اشاره کرد.

Molana 01

مقاطع و رشته های تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

کارشناسی ارشد مهندسی معماری گرایش معماری و انرژی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده

 

کارشناسی روانشناسی 

کارشناسی مشاوره

کارشناسی مهندسی عمران

کارشناسی مهندسی معماری

کارشناسی مهندسی معماری داخلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی مدیریت مالی

کارشناسی مدیریت بیمه

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارتباط تصویری

کارشناسی طراحی صنعتی

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

کارشناسی مهندسی شهرسازی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی

کارشناسی ناپیوسته معماری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته عمران

کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی

کارشناسی ناپیوسته باستان شناسی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

کاردانی ناپیوسته معماری

کاردانی پیوسته معماری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته عمران

کاردانی پیوسته نقشه برداری

کاردانی پیوسته امور اداری

دانشکده ها و رشته های تحصیلی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی ناپیوسته باستان شناسی

کاردانی پیوسته امور اداری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

کارشناسی روانشناسی

کارشناسی مشاوره

کارشناسی مدیریت مالی

کارشناسی مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته حسابداری

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

کارشناسی ارشد مهندسی معماری گرایش معماری و انرژی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

کارشناسی مهندسی عمران

کارشناسی مهندسی معماری

کارشناسی معماری داخلی

کارشناسی مهندسی شهرسازی

کارشناسی مدیریت پروژه

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارتباط تصویری

کارشناسی طراحی صنعتی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری

کاردانی پیوسته مهندسی معماری

کاردانی ناپیوسته مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران

کاردانی پیوسته مهندسی عمران

کارشناسی ناپیوسته مهندسی نقشه برداری

کاردانی پیوسته مهندسی نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق

کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی

اعضای هیئت علمی

سرکار خانم دکتر پروین قاسمی

سرکار خانم دکتر فریده پورگیو

جناب آقای دکتر باقر ثنائی ذاکر

جناب آقای دکتر جمشید صالحی صدقیانی

سرکار خانم دکتر احیاء عمل صالح

جناب آقای دکتر اسدالله لطفی

جناب آقای دکتر اسماعیل افلاکی

جناب آقای دکتر مهدی حبیبی

سرکار خانم دکتر ساناز اشکان

جناب آقای دکتر مسعود غفاری

سرکار خانم دکتر فریبا نوربخش

جناب آقای دکتر سینا توسلی

جناب آقای دکتر احمد محسنی

جناب آقای دکتر قوچانی

جناب آقای دکتر هوشنگ اسدالله

جناب آقای دکتر یونس دقیق

سرکار خانم دکتر نیلوفر محمدزاده

سرکار خانم دکتر ریحانه نیلی

سرکار خانم دکتر مژده عرفانی

سرکار خانم دکتر سمانه حسین زاده

سرکار خانم دکتر صفورا پاکیزه کار

جناب آقای دکتر علی متولی زاده اردکانی

سرکار خانم فاطمه احمدی

سرکار خانم نادیا فلاح