دستور العمل اجرائی آزمون بخش معارفی رشته های حفظ از بخش آوائی سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی

دستور العمل اجرائی آزمون بخش معارفی رشته های حفظ از بخش آوائی سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی

۱- آزمون به صورت مجازی برگزار می شود و دانشجویان فرصت دارند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ الی ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ با مراجعه به نشانی الکترونیکی Quranst.pnu.ac.ir نسبت به ثبت نام و دریافت نام کاربری اقدام نمایند.
۲- سامانه مذکور صرفا در بازه زمانی یاد شده فعال می باشد و ایجاد دسترسی در خارج از زمان مذکور غیر ممکن بوده و مسئولیت عدم ثبت نام در تاریخ مزبور صرفا بر عهده دانشجو می باشد.
۳- دانشجویان به هنگام ثبت نام در قسمت انتخاب نام استان و شهر، استان و شهر محل تحصیل خود و در قسمت انتخاب مرکز، نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را انتخاب نماید.
۴- با توجه به برگزاری آزمون در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷، دانشجویان می توانند از ساعت ۸ الی ۱۴ همان روز با نام کاربری که هنگام ثبت نام دریافت نموده اند، وارد سامانه شده و در آزمون مربوط به خودشان شرکت کنند. (نکته: هر دانشجو صرفا حق شرکت در یک رشته را خواهد داشت)
۵- در این آزمون نمره منفی لحاظ می شود.
۶- در صورتیکه پذیرفته شدگان این مرحله در هر رشته آزمونی بیش از ظرفیت مجاز برای حضور در مرحله سراسری جشنواره باشند، نامبردگان به عنوان راه یافته نهایی به مرحله سراسری محسوب نشده و ارزیابی مجدد انجام خواهد شد که نحوه آن معاقبا اعلام خواهد می گردد.