دکتر باقر ثنائی ذاکر

دکتر باقر ثنائی ذاکر Ph.D., PR, NCC, CCC,

دکترای تخصصی مشاوره (خانواده) از دانشگاه کلورادو در بولدر آمریکا

استاد پایه ۳۷ دانشگاه خوارزمی و مدیر پیشین گروه مشاوره

معاون موسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه خوارزمی به مدت ۱۰ سال

استاد دانشکدۀ روان­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

استاد هیأت علمی تمام وقت مؤسسه آموزش عالی مولانا از سال۱۳۹۸

دارای پروانه و بُرد تخصصی مشاوره آمریکا و کانادا و نیز پروانۀ روان­درمانی ایالت اونتاریو کانادا

عضو مؤثر در تأسیس «سازمان نظام روان­شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران»

عضو شورای مرکزی «سازمان نظام …» در دوره­­های اول، دوم، سوم و چهارم

اولین رئیس «کمیسیون مشاورۀ خانواده سازمان نظام» به مدت شش سال

بنیانگذار «انجمن مشاورۀ ایران» و دو دوره ریاست آن

بنیانگذار (همراه با دکتر نورانی­پور) و سردبیر مجلۀ علمی-پژوهشی «(تازه­ها و) پژوهش­های مشاوره» به مدت ۱۷ سال

عضو شاخه برنامه­ریزی «مشاوره و راهنمایی» در شورای عالی برنامه­ریزی و عضو نافذ در برنامه­ریزی دوره­های ارشد و دکترای مشاوره و مشاورۀ خانواده

بنیانگذار و تدوین­کنندۀ برنامۀ «مشاورۀ خانواده» در شورای عالی برنامه­ریزی در سال ۱۳۶۵ و بعد از آن.

علایق حرفه­ای: «بعد از سال­ها جستجوگری و سرگردانی در وادی نظریه­ها و عرصه­های گوناگون مشاوره و روان­درمانی، در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷) پا به دنیای شگفت­انگیز خانواده درمانی سیستمی گذاشتم، فریفته و مرید آن شدم و عمری با عشق در مسیر نظری، عملی و اجرایی آن گام برداشتم. راهی که رهنمون من شد و به زندگی و تلاش­های حرفه­ای من معنا و شور و عشق بخشید. خوشحالم از این که راهی را که آن روز گشودم امروز در سرزمین پدری­ام هزاران رهرو و بیش از رهرو پیدا کرده است. هنوز هم در «مرکز مشاورۀ راه نو» با عشق به تربیت عملی مشاور خانواده و ازدواج و نیز «گروه درمانگر» مشغولم و از آن لذت می­برم.» زوج درمانی، خانواده درمانی، گروه درمانی و تاریخ­نگاری روان­شناسی و مشاورۀ کشور، چهار محور اصلی علاقه و تلاش­های حرفه ای/تخصصی مرا تشکیل می­دهد.

 

برخی از آثار تألیف و ترجمه:

«فرهنگ توصیفی خانواده درمانی سیستمی و زمینه­های وابسته». تهران: انتشارات رشد، ۱۳۹۶. (تألیف)

«در صحنۀ روان­شناسی و مشاورۀ ایران: فلسفه و سرگذشت سازمان نظام …». تهران: انتشارات بعثت، ۱۳۹۳. (تألیف)

«روان­درمانی خانواده»، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۵. (چاپ پانزدهم)

«خانواده و خانواده درمانی»، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۷. (چاپ سیزدهم)

«مشاوره و روان­درمانی گروهی»، تهران: مؤسسه انتشارات چهر، ۱۳۵۹. (تألیف)

«زمینۀ مشاوره و راهنمایی»، تهران: مؤسسه انتشارات رشد، ۱۳۸۶.

 

فهرست چند مقاله:

«نگاهی به روان­پزشکی و تحولات صحنۀ درمان» (یا «نهضت ضدروان­پزشکی»). (۱۳۹۷). در و. گلسر. هشدار: روان­پزشکی می­تواند برای سلامت روان شما خطرناک باشد. ترجمۀ م.ا. مداحی و دیگران. تهران: پژوهشکدۀ چشم­انداز و آینده­پژوهی.

«نگاهی به نظارتگری بالینی در ایران». (زمستان ۱۳۹۷). در واکر، م. و جاکوبز، م. نظارتگری (سوپرویژن بالینی). ترجمۀ م. رحمانی، م. قربانی، س. سحاب­پور. تهران: انتشاارات دنیای درون.

«صدای سخن عشق». (۱۳۹۷). در س. رحمت. شکست­های عشقی. تهران: انتشارات مشکات دانش.

رویکرد سیستمی میلان. (۱۳۹۲). پژوهش­های مشاوره، ۴۵: ۷-۳۴.

سیبرنتیک مرتبۀ اول و دوم در مشاوره و درمان خانواده. (۱۳۸۶). پنجمین سمینار «انجمن مشاورۀ ایران». مجموعه مقالات مشاورۀ خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. ۱۸۷-۱۹۶.

«سازمان نظام روان­شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» معمار روان­شناسی و مشاورۀ کشور. (۱۳۸۳). با ف. حقیقت­جو. تازه­ها و پژوهش­های مشاوره، ۳ (۹ و ۱۰): ۹-۴۱.

مثلث­سازی و مثلث­های پاتولوژیک در مشاورۀ خانواده. (۱۳۷۸). همایش سراسر مشاوره. مجموعه مقالات همایش سراسری مشاوره. تهران: سازمان بهزیستی کشور. ۱۵۹-۱۷۷.

نقش «خانواده­های اصلی» در ازدواج فرزندان. (۱۳۷۸). تازه­ها و پژوهش­های مشاوره، ۱ (۲): ۲۱-۴۶.

«انجمن مشاورۀ ایران» و درس­هایی از راه­های طی­شده. (۱۳۷۷). تازه­ها و پژوهش­های مشاوره، ۱ (۱): ۹-۳۷.

حرفه­های غیرپزشکی بهداشت روانی: تأیید برنامه و صدور مجوز اشتغال. (۱۳۷۶). مجموعه مقالات دومین سمینار راهنمایی و مشاوره. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. ۱۱۰-۱۲۶.

The Effectiveness of Psychoeducational and McMaster Approaches on Increasing Cohesion-Flexibility of Couples. (2019). With S. J. Nabavi and A. Kiyamanesh. Medical Science Journal, Vol. 29(1), ۸۴-۹۱.

Evaluation of Efficacy of Relationship Enhancement and McMaster Approach on Adjustment of Couples. (2018). With S. J. Nabavi and A. Kiyamanesh. Medical Science Journal, Vol. 28(4), ۳۱۹-۳۲۴.

Multiculturalism in Counseling and Therapy: Marriage and Family Issues. (2016). With A. Boostanipour. International Journal of Psychology and Counselling, Vol. 8(5): ۵۳-۵۷.

The Questionnaire of Marital Conflicts: A Confirmatory Factor Analysis (CFA). (2016). With A. Boostanipour. International Journal of Psychological Studies, Vol. 8, No. 1: ۱۲۵-۱۳۲.

Predicted Mate Selection on the Basis of Personality Characteristic and Attachment Styles. (2014). With M.K. Parsaei and Zh. Refahi. Journal of Novel Applied Sciences, 3(9): ۱۰۷۷-۱۰۸۱.

Investigating the Relationship between Family Functioning and General Health of Children. (2014). With N. Saadatman. Indian J. Sci. Res. 4(2): ۴۴۸-۴۵۲.

Historic Perspectives and Current Situation of Counseling and Guidance in Iran. (2011). World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Antalya, Turkey.

Crying in Counseling and Psychotherapy: Common but perplexing. (1997). Psychological Research 7, ۵۶-۶۷.

 


 

Bagher Sanai Zaker

Counseling Department

Kharazmi and Azad and Molana universities

No. 179 Beheshti Ave. Tehran, or

Email: bsanai@yahoo.com

Education

Ph.D.(Guidance & Counseling) — May 1979

School of Education, University of Colorado

Boulder, Colorado, USA

M.A.  (Guidance & Counseling)  — April 1974

Faculty of Psychology & Education, University of Tehran

Tehran, Iran

B.A.  (Guidance & Counseling) — June 1971

School of Psychology and Education, University of Teachers Education

Tehran, Iran

Experiences

Professor of Counseling — 1999 to present

Associate Professor of Counseling — 1992-1999

Assistant Professor of Counseling — 1979-1992

Department of Counseling,

School of Psychology and Education,

Kharazmi University,

Tehran, Iran

Canadian Certified Counselor (CCC) – ۲۰۰۳ (Sep.) to 2007

Individual, Marriage and Family Counselor — 2002-2003

Don Miles Counseling Center, Toronto, Ontario

National Certified Counselor (NCC) — 1988 to 2005

Head of the Counseling and Guidance Department — 2006 to 2011

School of Psychology and Education,

Kharazmi University, Tehran, Iran

Visiting Professor of Counseling — 2006-2007

Oise, University of Toronto, Toronto, Canada

Member of the Central Council of “Iranian Organization of Psychology and Counseling” (PCO) – ۲۰۰۳ to present

Head of the PCO’s “Family and Marriage Counseling Commission” – April 2005 to April 2009

Member of the PCO’s “Family and Marriage Counseling Commission” — April 2009 to present

Founding member of “Iranian Counseling Association” (ICA) — 1996

President of “Iranian Counseling Association” – ۲۰۰۳ (Nov. 6th) to present

Vice-president of “Iranian Counseling Association” — 1996 to 2003

Member of the “Counseling Curriculum Planning” — 1986 to present

Humanities Curriculum Planning Group,

Supreme Council of Curriculum Planning,

Ministry of Culture and Higher Education, Tehran

Chief Editor of “Counseling Research and Developments” — ۱۹۹۸ to present

Journal of  “Iranian Counseling Association”.

Chief Editor of Journal of “Educational Research” — ۱۹۹۸-۲۰۰۰

Editorial member of Journal of “Research in Psychological Health” – ۲۰۰۶ to Present

             Tarbiat Moallem University, Center of Excellence for Stress Psycholgy.

Editorial member of Journal of “Educational Research” — ۱۹۹۰ to 2003

Institute for Educational Research, University of Teachers Education.

Editorial member of “Journal of Education & Psychology” — ۱۹۹۹ to present

College of Education and Psychology,  Shahid Chamran University.

Editorial member of “Psychology & Art” – ۲۰۰۷ to present

Vice-president of the Institute for Educational Research — 1990-1999

University of Teachers Education, Tehran

Marriage, Family and Individual Therapist – Aug. 2002 to Feb. 2004 & Aug. 2004 to Sep. 2004

Don Mills Counselling & Consulting Centre, Toronto, Canada

Individual, Group, Marriage and Family Counselor – ۱۹۸۸-۱۹۹۹

Counseling Services Center, Beheshti University, Tehran

Visiting Associate Professor of Counseling — 1987-1988

School of Education, University of Colorado, Boulder, Colorado

Individual, Group, Marriage and Family Counselor — 1979-1987, 1988 to present

Private Practice, Sokhan Ashnaa Counseling Center, Tehran

Marriage and Family Therapist — 1987-1988

             Family Resource Center, Boulder, Colorado

Marriage and Family Therapist Training Program – Nov. 11, 1987-Jul. 21, 1988

Boulder Community Mental Health Center, Boulder, Colorado

Editor of Psychology Texts — 1980-1983

University Publications Center, Ministry of Culture and Higher Education

Counseling Services Internship — 1978

CU Counseling Services Center

University of Colorado, Boulder, Colorado

Counseling Services Internship — 1976-1977

Base Line Junior High, and Fair View Senior High School

Boulder, Colorado

Research Assistant — 1974-1975

Educational Technology Research Center

Free University of Iran, Tehran

School Counselor — 1971-1974

Ministry of Education, Saveh, Iran

Books

 

Descriptive Terminology of Systemic Family Therapy. (۲۰۱۷). Tehran: Roshd Press.

On the Scene of Psychology and Counseling in Iran: The Philosophy and History of PCO. (۲۰۱۴). Tehran: Besat Publication.

Family assessment: Effective Uses of Personality Tests with Couples. (۲۰۱۰). (Translation of  N. A. Rodney, 1999 with H.P. Sharifi, et al). Tehran: Sokhan Publication.

       [ISBN 978-964-372-450-4]

Family and Marriage Scales.  (۲۰۰۹). (۲nd Ed.) Tehran: Besat Publication. [ISBN 978-5116-13-7

Introduction to Counseling and Guidance. 2nd ed. (۲۰۰۷). (Translation of  R. L. Gibson and M. H. Mitchell’s, 6th ed. 2006). Tehran: Rushd Publication.

       [ISBN 978-964-2802-02-3]

Positive Psychology. (۲۰۰۶). (Translation of A. Carr’s, with H.P. Sharifi & G. Najafizand). Tehran: Sokhan. [ISBN 964-372-172-8]

Body Language. (۲۰۰۳). (Translation, with F. Bahari). Tehran: Besat Publication. [ISBN 964-6067-87-5]

Family and Marriage Scales.  (۲۰۰۰). Tehran: Besat Publication. [ISBN 964-6067-54-7]

Group Counseling and Psychotherapy. ۲۰۰۴, ۲۰۰۰, ۱۹۹۸, ۱۹۹۵, ۱۹۹۰, ۱۹۸۳). Tehran:  Chehr  Publishers Co. [ISBN 964-409-063-2]

Structured Experiences in Group Counseling and Human Relations Training.(۲۰۰۱, ۱۹۹۵). Tehran: Besat Publication. [ISBN 964-6067-56-5]

Handbook of Educational & Vocational Information. (۱۹۹۷, ۱۹۹۴). Co-author M. Raofi. Tehran: Khojaste Publishers.  [ISBN 964-6233-08-2]

Group Techniques. (۲۰۰۵, ۲۰۰۱, ۱۹۹۸). (Translation of G. Corey’s et al. plus an introduction and a descriptive glossary by myself).). Tehran: Besat Publication.

[ISBN 964-6067-26-3]

Introduction to Counseling and Guidance. (۲۰۰۳, ۲۰۰۱, ۱۹۹۹, ۱۹۹۷, ۱۹۹۴). (Translation of  R. L. Gibson and M. H. Mitchell’s). Tehran: Besat Publication.

       [ISBN 964-6067-25-5]

Problem-solving Therapy: New Strategies for Effective Family Therapy. (۲۰۰۴, ۲۰۰۰, ۱۹۹۸, ۱۹۹۶, ۱۹۹۱, ۱۹۸۸, ۱۹۸۷). (Translation of J. Haley’s, plus two   introductions and  a descriptive glossary by myself). Tehran: Amir Kabir.  [ISBN 964-00-0181-3].

Families and Family Therapy. (۲۰۰۴, ۲۰۰۱, ۱۹۹۶, ۱۹۹۴). (Translation of  S. Minuchin’s, plus an introduction and a descriptive glossary by myself). Tehran: Amir Kabir.  [ISBN 964-00-0009-4]

Counseling. (۱۹۷۸, ۱۹۷۷, ۱۹۷۶, ۱۹۷۵, ۱۹۷۴, ۱۹۷۳, ۱۹۷۲, ۱۹۷۰, ۱۹۶۹). Tehran: Attai Press.

Articles,

  1. Written

The Effectiveness of Psychoeducational and McMaster Approaches on Increasing Cohesion-Flexibility of Couples. (2019). With S. J. Nabavi and A. Kiyamanesh. Medical Science Journal, Vol. 29(1), ۸۴-۹۱.

Evaluation of Efficacy of Relationship Enhancement and McMaster Approach on Adjustment of Couples. (2018). With S. J. Nabavi and A. Kiyamanesh. Medical Science Journal, Vol. 28(4), ۳۱۹-۳۲۴.

Multiculturalism in Counseling and Therapy: Marriage and Family Issues. (2016). With A. Boostanipour. International Journal of Psychology and Counselling, Vol. 8(5). ۵۳-۵۷. [In English language].

The Questionnaire of Marital Conflicts: A Confirmatory Factor Analysis (CFA). (2016). With A. Boostanipour. International Journal of Psychological Studies; Vol. 8, No. 1: ۱۲۵-۱۳۲. [In English language].

Predicted Mate Selection on the Basis of Personality Characteristic and Attachment Styles. (2014). With M.K. Parsaei and Zh. Refahi. Journal of Novel Applied Sciences, 3(9): ۱۰۷۷-۱۰۸۱. [In English language].

Investigating the Relationship between Family Functioning and General Health of Children. (2014). With N. Saadatman. Indian J. Sci. Res. 4(2): ۴۴۸-۴۵۲.

Milan Systemic Approach. (2013). ). Counseling Research, V. 12, No. 45, ۷-۳۴.

Historic Perspectives and Current Situation of Counseling and Guidance in Iran. (2011). World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Antalya, Turkey. [In English language].

Effectiveness of Schema Therapy and Attachment Therapy on Attachment Styles of Students at Engagement period. (2011). With A. Amani. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 1(2): ۱۷۱-۱۹۱.

A Comparison of Effectiveness of Group Systematic Motivational Counseling (SMC) and Couples Communication Program (CCP) to Reduce Marital Distress in Iran (2010). With H. Heidari. European Journal of Scientific Research, 44(1): 93-107. [In English language].

Effect of Anger Control and Anger Control and Assertiveness Skills Training on Reducing Aggression of High School 1st Grade Girl Students toward Their Mothers. (2010). With Sepideh Sepanlou. Life Science Journal, 10 (7): ۸۵۲-۸۵۸. www.lifesciencesite.com/lsj/…/137_18481life1007s_852_858.pdf . [In English language].

The Study of Semantic Field in Depressed Patients and it’s Efficacy in Counseling. (2009). Counseling Research and Development, V. 8, No. 29, 23-34.

A Study of the Effect of Psychodrama on the Rise of Self-Differentiation among Female High School Students in Tehran. (2008). (2008). Counseling Research and Development, V. 7, No. 25, 27-42.

Relationship between Perceived Parental Child-rearing Patterns and Self-Conscious Affects of Shame and Guilt among Female Undergraduates. (2008). Counseling Research and Development, V. 7, No. 27, 7-26.

Historic Perspectives and Current Situation of Counseling and Guidance in Iran. (2008). Collected Papers of  the 7th Seminar on Guidance and Counseling. Tehran: Allameh Tabataba’i University.  pp. 165-187.

The Efficacy of Individual Guided Imagery Method on the Amount of Anxiety and Hope for Life in Women Suffering from Breast Cancer. (2007). Danesh va Pezhouhesh in Psychology, 9 (31), ۱-۱۶.

First- and Second-order Cybernetics in Family Counseling and Therapy. (2007). Collected Papers on Family and Marriage Counseling. ۵th Seminar of Iranian

Counseling Association. Tehran: Parents-Teachers Association of the IRIran. pp. 187-196.

The effect of Encounter Group on Solving Mothers and Their Daughters conflict. (2005). Counseling Research and Development, V. 4, No. 14, ۹۳-۱۰۴.

Assessment of Family and Marriage: An Overview. (2005). Counseling Research and Development, V. 4, No. 14, ۷-۲۲.

A Study of Correlation between Counselor-client Codependency and Counseling Ethical Relationship among Counselors in Tehran Welfare Organization. (2005). The Quarterly Journal of Counselors Voice, 2(6), ۱۷-۲۷.

Measuring the Advantages of Psychodrama in the Improvement of Conflict-removing Skills between Mothers and Daughters Who are High School Students in

District 2 of Tehran. (2005). With P. Zaboli and M. A. Hamidi. Counseling Research and Development, 4, 13, ۸۱-۹۸.

Organizational Counseling (2005). With F. HaghighatJoo; et al. Counseling Research and Development, 3, 12, ۷-۲۴.

The Effect of Family Reconstruction on Quality of Mother-daughter Relationship. (2004). With Z. Dadash and H. Hameedy. Counseling Research and Development, 3, 12, ۲۵-۳۹.

Psychology and Counseling Organization: Engineer of psychology and Counseling. (2004). Counseling Research and Development, 3 (9 & 10), ۹-۴۱.

The role of communication on family functioning of married students. (2004). The Quarterly Journal of Counselor Voice, 1, ۱-۱۱.

Dimensions of Dissatisfaction among Men and Women Applying for Divorce in Isfahan. (2003). Danesh & Pezhouhesh in Psychology, 5 (15), ۶۱-۷۹.

Comparison of “Family Functioning” of Two Groups of Dependent and Independent Female Students. (2001). With F. Amini. Counseling Research and Development, 2 (7 & 8), ۹-۲۸.

Effects of Religion Oriented Cognitive Group Psychotherapy on Decrease of Depression and Anxiety of the Inpatients with Mood Disorder at Isfahan Norr

Medical Center. (2001). Counseling Research and Development, 2 (7 & 8), ۸۹-۹۶.

Triangulation and Pathological Triangles in Family Counseling. (2000). Nationwide Congress on Counseling. Tehran: Iran’s Wellness Organization and Iranian Counseling Association. pp. 159-177.

Role of the Family-of-origin in Children’s Marriage. (1999). Counseling Research and Development, 2, ۲۱-۴۶.

Iranian Counseling Association and Some Historical Lessons.(1999). Counseling Research and Development, 1, ۹-۳۷.

Non-medical Mental Health Professions: Credentialing and accreditation. (1998).

Collected Papers of the 2nd Seminar on Guidance and Counseling. Tehran: Allameh Tabataba’i University.  pp. 110-126.

Crying in Counseling and Psychotherapy: Common but perplexing. (1997).  Psychological Research 7, ۵۶-۶۷. [In English language].

Maslow’s View on Pathology and Mental Health. (1997). Journal of Humanities, 6 (20), ۱۳-۳۳.

Marriage: Motives, Pitfalls, and Its Wellbeing. (1996). Educational Research, 4(1 & 2), ۱۹-۴۴.

Nature of Interpersonal Relationship and Its Enrichment. (1996). Educational Research, 4 (1 & 2), ۵۳-۷۱.

Necessity of Guidance Services. (1995). Journal of Humanities, 5(13 & 14), ۱۲۱-۱۲۸.

Academic Factors Influencing Educational Failure of Students in Different School Levels. (1996). With H.P. Sharifi, S. Alaghband and A. Human.  Educational Research, 3(3 & 4), ۳۳-۶۳.

Approaches to the Study of Small Groups. (1995). Educational Research, 3(1 & 2), ۵-۶۷.

Counseling with Veterans’ Families. (1995). Collected Papers of the First Seminar on Guidance and Counseling.  Tehran: Allameh Tabataba’i University. pp. 155-162.

Introduction to Family Psychotherapy. (1987). In Persian translation of J. Haley’s Problem-solving Therapy: New Strategies for Effective Family Therapy. (۱۹۹۸, ۱۹۹۶, ۱۹۹۱, ۱۹۸۸, ۱۹۸۷). Tehran: Amir Kabir.

Family Typology and Pathology [Part one]. (1992). Education, 8, ۶۰-۶۳.

Family Typology and Pathology [Part Two]. (1992). Education, 9, ۸-۱۱ & 62.

Family Pathology. (1991).  Educational Research,  ۱ (۳),  ۷۷-۹۹.

Military Psychotherapy and Psychological Wounds of War. (1991). Journal of the Faculty of Medicine (Shaheed Beheshti University of Medical Sciences), ۱۵ (۱ & 2),  ۶۹-۷۷.

Introduction to the 3rd Printing. (1991). In Persian translation of J. Haley’s Problem-solving Therapy: New Strategies for Effective Family Therapy.  (۱۹۹۸, ۱۹۹۶, ۱۹۹۱, ۱۹۸۸, ۱۹۸۷). Tehran: Amir Kabir.

Social Learning Theory. (1990). Quarterly Journal of Education, 5(4), ۱۱-۲۱.

Smoking Addiction and Methods of Its Therapy. (1988). J. of Research in Psycho-sociological problems, 2 & 3, ۱۴۹-۱۶۲.

Group Counseling with Adolescents. (1979). Educational Research and Studies, 5, ۲۹-۳۸.

Suggestibility. (1971). Education Monthly, 7, ۵۹-۶۳.

Emotional Development in Adolescence. (1970). Cheesta, 2, ۴-۶.

On Teachers’ Education. (1969). Cheesta, 2, ۱-۵.

Kindergarten and Its Effects on Children’s Future and Personality. (1969). Education Monthly,  ۶, ۴۹-۵۳.

Farewell to Wishes. (1964). [Short story].  Khorasan Newspaper (Jan. 24th).

Articles,

  1. Translated

Afterward. (2001). Unesco’s Prospects: Thinkers on education, XXIII, No. 1/2, (۸۵/۸۶).

Landmarks. (1998). Unesco’s Prospects: Quarterly Review of Education, XXI, No. 2, (77), ۶۲۳-۶۲۵.

Landmarks. (1996). Unesco’s Prospects: Quarterly Review of Education, XXI, No. 3, (۷۸), ۵-۷.

Introduction. (1992). Unesco’s Prospects: Quarterly Review of Education, XX, No. 3, (۷۵), ۲۳۹-۲۴۲.

People’s Universities: The Pedagogical Training of Parents in the USSR. (1992). Unesco’s Prospects: Quarterly Review of Education,  XX,

No. 2, (74), ۱۴۷-۱۵۸.

The International Dimension of the Debate on the Nature of the Educational Sciences: A Comparative Approach. (1991). Unesco’s Prospects:

Quarterly Review of Education, XIX, No. 3, (۷۱), ۲۷۵-۲۸۶.

Education, Work and Employment in Developed Countries. (1991). Unesco’s Prospects: Quarterly Review of Education, XIX, No. 2, (70), ۶۶-۸۹.

Group Counseling with Children. (1974). Journal of Faculty of Education (University of Tehran), III (3 & 4),  ۹۲-۱۰۴.

Role of Psychiatry in Human Survival, (1971). Negin, ۷(۸۱), ۳۷-۴۰.

How Will Future Man Live in Space. (1970). Space, 37, ۵۰-۵۵.

How Satellites are Observed by Radar. (1970). Space, 33, ۸۲-۹۴.

Some Views on Solar System’s Giant Satellites. (1969). Space, 30, ۶۷-۷۱.

How Satellites beyond Solar System Can be Observed? (1969). Space, 28, ۶۰-۶۴.

Lectures

Courtship and Marriage Consequences. (2010). Collage of Education and Psychology, Tehran University. December 14.

Wellness: The Cornerstone of Counseling. (2010). 10th Seminar of Iranian Counseling Association, November 13, Marvdasht

The Youth and Leaving Home. (2009). 9th Seminar of Iranian Counseling Association, November 15, Alam’e University, Tehran.

Premarital Counseling. (2007). Educational Seminar: Prevention of Social Pathologies. Medical Sciences University, May, 18th, Yazd

Workshop on Murray Bowen’s Family Systems Theory. (۲۰۰۷). Family Cultural Center, May, 17th, Isfahan.

Understanding the Role of Self in Success. (2006). Seminar on Skills of Self-knowledge. Karaj: Department of Education. January 8th.

Counseling and Technology. (2005). School of Psychology and Education. Tehran: Teacher Training University. December 25th.

First- and Second-order Cybernetics in Family Counseling. (2005). ۵th Seminar of Iranian Counseling Association. May 15 (World Family Day),

Alzahra University. Tehran.

Tradition, Modernism and Marriage Obstacles. (2002). ۲d Seminar on “Marriage and University Students”. Cultural Assembly of Medical Sciences

University, May 30th, Mashhad.

Family’s Function in Children’s Growth and Nurturing. (2002). World’s “Family Day” Seminar, May 15th, Tehran.

Criteria for Partner Selection. (1999). Counseling and Social Work Center, Tehran: University of Science and Technology. April 12th.

Family and Its Effects on Children’s Disorders.  (۱۹۹۸). Congress on Problems of Children and Adolescents. Iran’s     Wellness Organization with

cooperation of 26 other organizations, ministries, and institutes (including Iranian Counseling Association). March 1st to 3d. Tehran.

An Investigation on the Effects of Cognitive-religious Group Therapy on Reduction of Depression and Anxiety of Hospitalized Patients with Mood

Disorders. (1998). ۲nd Congress of Cultural and Social Psychiatry. February 24th to 26th. Tehran.

Triangulation and Pathological Triangles in Family Counseling. (1997). Nationwide Congress on Counseling. Iran’s Wellness Organization and Iranian

Counseling Association. December 15th to 16th. Tehran.

Influence of the Families-of-origin on Marriage of Their Children. (1997). Family Counseling Workshop. Tehran: Prevention Division of Wellness

Organization.

Upbringing Problems and Parent-child Relationships. (1997). Workshop on Children and Adolescents’ Problems. Tehran: Prevention Division of

Wellness Organization.

Educational Counseling for Special Problems of War Martyrs’ Children. (1997). Seminar of the Counselors of  Schools for War Martyrs’ Children.

Tehran: Cultural Division of War Martyrs’ Foundation.

Relationships within the Family System and Academic Success in Elementary School. (1996). School Psychology Seminar. Mashhad: School of

Education and Psychology, Ferdosi University.

Family Mental Health and Psychotherapy. (1996). Nationwide Workshop for Counselors of Family Counseling and Guidance Centers. Aug. 11 to 13,

Mashhad: Iran’s Parents-Teachers Association.

Role of the Families-of-origin in Marriage. (1997). Iran‘s First Congress on Clinical Psychology. (March 7 to 9). Tehran: Wellness Sciences University.

School Counseling and Guidance Program in Iran. (1993). Social Psychology and Inter-ethnic Communication. (July 27th-Aug. 3d). Alma Ata:

Kazakh State University.

Sex discrimination and Its Effects on Future Mothers. (1994). First Seminar on Mothers’ Health and Safety. (Jan. 3rd to 6th). Tehran: Ministry of

Health, Treatment and Medical Education, Central Office of Family and School Health.

Military Psychotherapy. (1991). First Seminar on Sabbatical Research Reports. (Jan. 23rd-24th). Tehran: University for Teachers Education.

Counselors’ Professional Identity and Our Problems. (1993). Seminar on the Position of Guidance and Counseling in Society. (Feb. 13th-16th).

Tehran: University for Teachers Education.

Family Pathology and Therapy. (1991). Seminar on Psychology at Family Service. Tehran: Employed Psychologists Association. Systemic View

and Family Therapy. (1989). Scientific Lectures on Psychology. Faculty of Education and Psychology, Tehran University.

Family Counseling. (1991). Seminar for Professionals of the Counseling and Research Office. (April 28th-May 1st). Isfahan: Counseling and

Research Office. Ministry of Education.

Workshops

  1. Conducted

Marriage Counseling. (۲۰۰۶). Tehran: Sokhan Ashna Counseling Center. Jan. 5thth and 19th=۲۰th.    

Inertervention in Family Crises. (۲۰۰۳). Tehran: University of Wellness and Rehabilitation. May 28th.

Intera-system Pathology of the Family. (۲۰۰۳). Scientific Gathering of Family and its Challenges in the Contemporary World. [UN’s International

Day of Families, 15 May 2003]. Shiraz: Iran’s PTA. May 14 & 15, 2003.

Fourth Seminar of “Iranian Counseling Association” (۲۰۰۲). Tehran:  University of Wellness and Rehabilitation. May 12th.

Third Seminar of “Iranian Counseling Association” (۲۰۰۳). Isfahan: Isfahan University. Feb. 20th.

Workshop on Classification of Problems and Disorders. (۱۹۹۸). Prevention Office. Tehran: Wellness Organization. October 18th.

Family Counseling Workshop. (۲۰۰۱). Human Training and Studies Office.  Tehran: Azad University, (1) December

۲۵th-27th and (2) November 6th-8th.

Telephone Counseling Workshop. (۲۰۰۱). Prevention Office. Tehran:  Wellness  Organization, February 14th-15th.

Second Seminar of “Iranian Counseling Association” (۲۰۰۰). Tehran:  University of Teachers Education. Dec. 2d.

First Seminar of “Iranian Counseling Association” (۱۹۹۹). Tehran:  Shahiheshti University. Feb. 3d.

Workshop on Classification of Problems and Disorders. (۱۹۹۸). Prevention Office. Tehran: Wellness Organization. October 18th.

Marriage & Family Counseling Workshop. (۱۹۹۷). Prevention Office.  Tehran:  Wellness Organization. September 26th-28th.

Workshop on Children and Adolescents’ Problems. (۱۹۹۷). Prevention Office. Tehran: Wellness Organization. October 25th-28th.

Workshops

  1. Attended

The New Hypnosis Workshop. (1978). Professional Psychotherapy Workshops. (April 29 & 30) Boulder, Colorado.

Biofeedback, Stress Management Psychotherapy, and Relaxation Therapy. (1978). Professional Psychotherapy Workshops. (June 22 & 23)

Aspen, Colorado.

Research

Factors Influencing Educational Failure of Students at Different School Levels. (۱۹۹۶). With Association of  Dr. H. P. Sharifi, Dr. S. Alaghband, &

Human. Sponsored by Institute for Educational Research, University for Teachers Education. Selected Research of 1997. Admiration Plate

presented to Dr. Sanai by Culture Minister Dr. Mohajerani at the 2d Round of Introducing Cultural Researches Ceremony. Tehran: Jan. 19th, 1998.

Psychological Wounds of War and Military Psychotherapy.  (۱۹۹۱). A study down when I was on my sabbatical leave as an associate professor at

the University of Colorado at Boulder in 1988. The results of his study are printed in Journal of the Faculty of Medicine (Shaheed Beheshti

University of Medical Sciences), ۱۵ (۱ & 2),  ۶۹-۷۷.

Crying behavior and essential elements contributing to crying. (۱۹۷۹). Ph.D. dissertation, School of Education, University of Colorado,

Boulder, Colorado.

Guidance Cycle 3rd Grade Students’ Attitude toward Counselors. (۱۹۷۴). M.A. Thesis. Faculty of Psychology and Education, Tehran University.

Annual Educational & Psychological Index & Abstracts of Iran. (۱۹۹۰, and on) Founder, Manager & Editor. Institute for Educational Research,

University for Teachers Education.

Educational

Movies

Attending Behavior and Body Language in Counseling. (۱۹۹۳). AV Studio, School of psychology & Education, University for Teachers Education.

I Am Still a Child. (۱۹۹۷). A Film on Family Therapy. Tehran: Tehran Institute of Psychiatry.

A Divorce Considering Case. (۲۰۰۱). A Film on Family Therapy. Rodehen: Azad University.

Interviews

Ways to Happiness are as Many as the Number of Families. (Nov. 2010). Movaffaghiat Magazine, ۲۰۱: ۶۸-۷۱.

Interview with Distinguished Professor of Counseling and Psychology. (2007). Science of Modern Psychology, No. 1, ۴۹-۵۲.

With the Celebrated Men of Science and Literature. (1996). Family Journal.

Children’s Problems after Divorce and Second Marriage. (1995). Family and Entertainment Magazine.