سامانه ملی کارآموزی

به اطلاع دانشجویان می رساند

با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم مراجعه حضوری، دانشجویان می توانند از سامانه ملی کارآموزی به آدرس http://karamouz.irost.org جهت انجام پروسه کارآموزی خود اقدام نمایند.