سخنرانی سرکار خانم دکتر علی نژاد و جناب آقای دکتر شهسواری به مناسبت هفته پژوهش