عدم تشکیل کلاس های آنلاین روز شنبه و یکشنبه

به اطلاع دانشجویان و اساتید می رساند
تمامی کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۳ و یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ تشکیل نمی گردد.
زمان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.