عدم تشکیل کلاس های استاد شفیعیان ۹۸/۱۲/۰۴

به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های استاد شفیعیان روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۴ تشکیل نمی گردد و زمان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

FA
EN FA