عدم تشکیل کلاس های استاد نادیا فلاح روز چهارشنبه ۹۹/۱۲/۰۶

به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های استاد نادیا فلاح روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۶ تشکیل نمی گردد.