پرسشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص آموزش های غیر حضوری

دانشجویان گرامی لطفا با مراجعه به نشانی الکترونیکیhttps://nezarat.msrt.ir/fa/form/63 نسبت به تکمیل پرسشنامه در خصوص آموزش های غیر حضوری در وبگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا تاریخ ۹۹/۰۳/۱۳ اقدام نمایید.

FA
EN FA