کلاس هایی که روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۴ تشکیل نمی گردند

به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاسهای ذیل روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۴ تشکیل نمی گردد و زمان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

کلاس درس مبانی سازمان و مدیریت

FA
EN FA