♦️اطلاعیه‌ تاریخ‌ ثبت‌نام‌ و شرکت در‌ آزمون‌ سراسری‌ سال۱۴۰۱

♦️اطلاعیه‌ تاریخ‌ ثبت‌نام‌ و شرکت در‌ آزمون‌ سراسری‌ سال۱۴۰۱ .

متقاضیان‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۴۰۱، ‌ثبت‌ نام آزمون فوق از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ (دهم بهمن ماه‌ ۱۴۰۰)، منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز و در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ (هفدهم بهمن ماه‌ ۱۴۰۰) پایان می‌پذیرد؛ لذا متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام نمایند.